header-image

Hulp bij afscheid en gedenken

Op deze website wordt aandacht besteed aan vragen, zoals waar mag iemand begraven worden, aan welke regels is een grafmonument gebonden. Kortom zaken waar iemand mee te maken krijgt als er een begrafenis geregeld moet worden. Daarnaast zijn begraafplaatsen vaak ook een oase van rust en geven zij een tijdsbeeld over de manier waarop wij onze dierbare gedenken. 

marmeren engel

begraafplaatsen

Keuze is vrij

In principe is de keuze voor een begraafplaats vrij en niet gebonden aan de gemeente waar men is

lees meer...

geld

de kosten van begraven

Overzicht kosten onderdelen

Naast de kosten van een uitvaart zijn er bijkomende kosten voor een begrafenis

lees meer...

winterbegraafplaats

waar moet je op letten?

Gedenktekens

Elke gemeente heeft een verordening voor het plaatsen van een grafmonument

lees meer...

achtergrondveer

veel geraadpleegde onderwerpen

engeltje

Begraafplaatsreglementen

Begraafplaatsreglementen bepalen wat er mag en moet op een begraafplaats. Zoals de voorwaarden voor uitgifte en het onderhoud van een graf, het soort graf, afmetingen van een monument en het toegestane materiaal van een monument.

engeltje

Bijzetten van een urn

Hoewel een urn ook bijgeplaatst kan worden in een 'gewoon' graf, bieden de meeste begraafplaatsen urngraven aan. De afmeting van zo'n urnengraf is...

engeltje

Gedenktekens op een begraafplaats

Elke gemeente heeft een verordening voor het plaatsen van een grafmonument. Hierin staan allerlei eisen -van materiaalgebruik tot 'bouw'-tekening- waaraan moet worden voldaan ...

engeltje

Grafrechten en grafruiming

Grafrechten komen voort uit het huren van een graf. Zolang het graf wordt gehuurd (doorgaans zo'n 20 jaar) is er sprake van 'uitsluitend recht' op dat graf. Ruimen van graven geschiedt op last van...

engeltje

Begraafplaatsen

In principe is de keuze voor een begraafplaats vrij en niet gebonden aan de gemeente waar men is geboren of overleden.

engeltje

Van wie is het graf

In de wet wordt niet gesproken over een eigen of familiegraf, maar over het 'uitsluitend recht op een graf'. Het 'uitsluitend recht op een graf' betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond....

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl